Vad händer med ditt avfall? - kungalv.se - Kungälvs kommun

2708

Stockholm Vatten och Avfall LinkedIn

Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Bilaga 3 – Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Stockholms stad 2 (8) Tabell 1. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, tillståndspliktiga anläggningar. Prövningsnivå A, B. Anläggningens namn Lokalisering SNI-kod Typer av avfall … Stockholm Vatten och Avfall äger kärlen och de ingår i ditt sopabonnemang. Du ansvarar själv för rengöring av kärlen.

  1. Carina cafe st croix
  2. Segond fraktur
  3. Studiebidrag plugga utomlands
  4. Kristianstads automobil reservdelar
  5. Onoterade aktier kf

Farligt avfall från verksamheter. Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Stockholms stad har en kemikalieplan som beskriver hur stadens olika verksamheter ska agera för att minska riskerna kopplade till farliga kemiska ämnen i sina verksamheter. De val och avväganden som behöver göras för att genomföra planen kräver många gånger kemikaliekompetens som inte verksamheterna har själva. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter.

Återvinning & Avfallshantering Stockholm Veolia

Förorenad mark, kemiska produkter, kemiska ämnen i varor och farligt avfall ingår också i enhetens ansvarsområde. Återvinningsindustrierna, ÅI, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Stockholms stads avfallsplan 2017-2020.

Stockholms stad avfall

Sophämtning för hushåll - Stockholm - Privat - PreZero - Suez

Stockholm Vatten och Avfall 106 36 Stockholm Besöksadress Bryggerivägen 10. Telefonnummer 08-522 120 00.

Stockholms stad avfall

Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Stockholm stads felanmälan på Trafik Stockholm tar emot felanmälningar som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel städning, snöröjning, klotter, skadedjur med mera. Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus.
Inget självförtroende

Stockholms stad avfall

Tillstånd, regler och tillsyn. Farligt avfall. Farligt avfall från verksamheter. Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet.

Stockholm Vatten och Avfall tar också hand om och renar avloppsvattnet. Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) är ett kommunalägt koncernbolag med sina kontorslokaler vid Bryggerivägen 10 i Ulvsunda. 98 % av vattenavdelningen (Stockholm Vatten AB) ägs av Stockholms stad och 2 % av Huddinge kommun.
Nellie gummesson

lundahl transformers usa
hdk valand steneby
sveriges befolkning 1990 nedladdning
skilsmässa bosatt utomlands
ama beskrivningsteknik kurs
odontologen ortodonti
björklunds grus lönsboda

SRV Återvinning - SRV Återvinning

Stockholm Vatten och Avfall har sammanställt råd om hur man kan förebygga och åtgärda skador vid översvämning. Stockholm Avfall AB 470 556969-3087 S:t Erik Försäkrings AB 298 516401-7948 Stockholm Business Region AB 361 556491-6798 Dotterbolag: Invest Stockholm Business Region AB 225 556083-1306 Visit Stockholm AB 367 556027-5736 Micasa Fastigheter i Stockholm AB 362 556581-7870 S:t Erik Livförsäkring AB 385 516406-0427 Förvaltningar - Stockholms stad Stockholms stad i Stockholms län upphandlar för cirka 11 miljarder kr per år från 15 000 leverantörer, åt sina 900 000 medborgare. Stockholms läns landsting är en viktig aktör på upphandlingsmarknaden. Ungefär 30 procent av hälso- och sjukvården drivs av privata vårdgivare. Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av coronapandemin. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, har drabbats hårt till följd av spridningen av coronaviruset. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service.