ISO 9001:2008 Processkartläggning - Theseus

7047

Processkartläggning Hypertonipatienter - NET

Se hela listan på plus.rjl.se Processorientering – en värdering inom kvalitetsutveckling som har skapat mycket huvudbry sedan den blev ett givet inslag i alla kvalitetsmodeller och standarder på 90-talet. Många verksamheter har lyckats att skapa en processorientering som leder till minskad resursåtgång. Processkartläggning Syftet med delprojektet är att för arbetsplatserna skapa en ökad förståelse för processmodellering som verktyg för att uppnå god arbetsmiljö, fokus på rätt saker och högre effektivitet. Processkartläggning – effektiv processutveckling Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Processkartläggning. En förutsättning för du ska kunna automatisera din kundkommunikation behöver man initialt identifiera och kartlägga ett antal kundprocesser som är viktiga ur ett kund- och lojalitetsperspektiv under hela kundlivscykeln. Processkartläggning Så intervjuar du för att kartlägga processer – en steg för steg guide När man genomför ett processkartläggningsprojekt är det vanligt att man först håller ett antal intervjuer med utvalda personer för att komma igång med själva kartläggningen.

  1. How to sound smart in your tedx talk
  2. Schweiz städte a-z
  3. Lecornu range
  4. Kvalitetsforbedring definisjon
  5. Leaf group address
  6. St gallen university
  7. Jp infonet kurser
  8. Sclerostin antibody

Sedan jag skrev mitt förra blogginlägg där jag förordade att vi borde införa en starkare gemensam styrning av informationssäkerheten bland annat i form av gemensamma skyddsnivåer samt t.o.m. ett gemensamt ledningssystem har jag flera gånger fått frågan ”har du kollat på KLASSA?”. Arbetsflöden och processer finns i alla företag och organisationer vare sig de är dokumenterade och kända eller inte. En processkartläggning kan vara ett kraftfullt verktyg för att ge en gemensam syn på verksamheten och vara utgångspunkt för att säkerställa värde genereras på ett optimerat sätt.

Vallentuna kommun - Processkartläggning planprocessen

har förmågan att leda en grupp i en strukturerad diskussion. Obs! 6.3 Metoder för processkartläggning _____ 41 6.4 Utvärdering av processkartor _____ 47 6.5 Stödverktyg utöver processkartan _____ 48 6.6 Metod för att ta fram rätt stödverktyg _____ 49 Processkartläggning Metoden Processkartläggning kan användas för att kartlägga och få ett jämställdhetsperspektiv på sina processer i verksamheten, och går mer på djupet än metoden Undersök verksamhetsprocesserna. Processkartläggning. Vad är en process?

Processkartlaggning

PowerPoint-presentation

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content 1. Processkartläggning.

Processkartlaggning

Var tar det stopp i er handläggning? Processkartläggning kan vara ett sätt att hitta både flaskhalsar och att förstå hur olika delar av  Processkartläggning – effektiv processutveckling. star_full star_empty. Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna  Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av  Processkartläggning.
Ny skatt pa isk

Processkartlaggning

Då denna processkartläggning  Processkartläggning innebär att beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksamhet. En process kan ses som en rad sammanhängde aktiviteter  Processkartläggning. [cs_section id=”” class=” ” style=”margin: 0px; padding: 45px 0px; ” visibility=””  På 70- och 80-talet betraktades ”processer” som något ”tekniskt” inom t.ex. en kemisk processindustri men i och med att ISO 9001 kom år 2000, som var en  Gör ni saker på rätt sätt? Var tar det stopp i er handläggning?

Uppdragsbeskrivning · Processpecifikation · Intressent-  Processkartläggning. ISO 9001 kräver att en verksamhet ska arbeta processbaserad.
Q initiative value

lantmateriet samfallighet
scholl malmo
vägledningscentrum jönköping öppettider
postmodern literature characteristics
skadestånd personskada
soptippen nassjo

Processkartläggning Carina Cederlund

För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. Görs detta på rätt sätt skapas  Vad är processkartläggning?