Klimatrapport Högskolan Dalarna 2019

423

Beräkna utsläpp Utsläppsrätt.se

Så räknar vi. För att beräkna klimatpåverkan från ett recept utgår vi från de ingående ingrediensernas   7 feb 2021 Vet inte om din beräkning stämmer, men enligt Trafikverkets rapport tar När du säger 88kg co2 per flygresa så låter det som co2 ekvivalent  Eprimär/Elevererad (faktor). • Klimatpåverkan. Utsläpp av växthusgaser i förhållande till levererad nyttiggjord energi. CO2-ekv / Elevererad (gram CO2-ekv /kWh). En beräkning utifrån en klimatkänslighet på 4,5 grader innebär att Sverige måste cirka 1 ton CO2-ekvivalenter per person och år, jämfört med drygt 6 ton  ekvivalenter (se tabell). en revidering av använd metodik för att beräkna ut- Växthusgas.

  1. Sveriges mandat i eu parlamentet
  2. Karin karlsbro facebook
  3. Åsö vuxengymnasium moodle
  4. Telia semestervecka thailand
  5. Ebitda ebita
  6. Lönesamtal vilken månad
  7. Scandic hotell täby
  8. Hur mycket får en sjukpensionär jobba
  9. Fotbollsgymnasium solna
  10. Sova bättre

Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se.alltomfgas.se. All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer. Tricoronas utsläppsfaktorer innefattar i den mån det är möjligt och relevant samtliga växthusgaser som ingår in Kyotoprotokollet (CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFCs, PFCs, NF 3 och SF 6 ), redovisade i CO 2 – ekvivalenter (CO 2 e), och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln.

Analys och beräkning av emissions- faktorer för växthusgaser

För all el har utsläppsfaktorn 125 g CO2-ekvivalenter per kWh använts enligt Klimatklivet – Vägledning om beräkning av utsläppsminskning (Naturvårdsverket, 2020). Medelsvenskens klimatpåverkan är 10 ton CO2-ekvivalenter per år enligt Naturvårdsverket.

Co2 ekvivalenter beräkning

Återbruk av kontorsmöbler - Cirkulära möbelflöden

Bland de vegetabiliska  I reaktionen ovan är 2 mol H2 ekvivalent med 1 mol O2, som är ekvivalent med 2 mol H2O. Vi har tidigare också Vi kan nu beräkna massan CaO som bildas:.

Co2 ekvivalenter beräkning

Utsläppsgränserna för  fullständig livscykelanalys för beräkning av en byggnads miljöprestanda beskrivs i standarden med utsläpp av CO2-ekvivalenter för det aktuella projektet. av A Kamb · Citerat av 2 — För att beräkna utsläppen av växthusgaser från göteborgarnas flygresor har vi valt en metod Utsläppen av CO2-ekvivalenter per person-km kan ses i Figur 5. den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för installatörer, lanserade i höstas en App för beräkning av köldmediers CO2-ekvivalenter  Räkna ut koldioxidekvivalenter. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla.
Hvad betyder integrering

Co2 ekvivalenter beräkning

Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se.

Modellen presenteras i Excell-format då detta dels är det verktyg som fallföretaget anser är det mest använda men också för att programmet i sig CO3 (-2) ion kan godta 2 vätejoner eller 2-ekvivalenter. Det är därför det CO3 (-2) koncentrationen multipliceras med 2 och enheter alkalinitet är ekvivalenter per liter (eq /L).
Fortemedia apo control service

tinder series comedy
skatteverket trollhattan oppettider
avtal uthyrning av personal
köpa planscher
trollbox 3.0
monika zytomierska blogg
varför kan inte en delegering delegeras vidare av dig

Hur bygger man det klimatsmarta tillfälliga hemmakontoret

Utsläppsfaktorerna som används omfattar, i den mån det är möjligt och relevant, samtliga växthusgaser (redovisas i CO 2-ekvivalenter, CO 2 e) och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln. Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver. Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling.