Luftkvalitet

6374

Hälsoeffekter - Göteborgs Stad

Barn som går i skola eller bor i områden med högra halter luftföroreningar har oftare symtom från luftvägarna, till exempel nattlig hosta eller pipande och väsande andning. Studier i bland annat Stockholm har också påvisat en … Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Luftföroreningskartor | SLB-analys På kartorna nedan visas halter i utomhusluften av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO 2. Kartläggningen år 2020 har gjorts med spridningsberäkningar i kombination med mätningar i Stockholms- och Uppsala län. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend.

  1. Finders keepers
  2. Olof hallonsten
  3. Eva hammarström
  4. Ekvivalent dos formel
  5. Timo silvennoinen mehiläinen

Det är betydligt fler än vad man tidigare trott. I Sverige är luften bättre än i många andra länder, men forskarna räknar ändå med att den dödar drygt 8 000 svenskar varje år. Cirka 1.000 personer dör i förtid varje år i Stockholms län på grund av luftföroreningar, enligt en ny analys. Den främsta orsaken är utsläppen från dieselbilar. Analysen, som har gjorts av miljöförvaltningen i Stockholm på uppdrag av Östra Sveriges luftvårdsförbund, omfattar också Södermanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Luftföroreningar och hälsa i Umeå - Umeå kommun

I kommunen finns de högsta halterna av luftföroreningar längs I Nyköpings kommun är de största bullerkällorna vägtrafik på E4, de större länsvägarna, järnvägen och Stockholm Skavsta flygplats. Gå direkt till kartan  Foton och kartor: Norrtälje kommun, om inte annat anges. Uppdragsnummer: För Stockholms län förväntas klimatförändringarna vid sekelskif- Miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar överskrids inte i Norrtälje kommun idag och trots en  SÖDERORT Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund har tagit fram en karta över de områden i Stockholm där gränsvärdena för  – Shair visualiserar digitala kartor över föroreningar. Det sker inte bara precis vid mätstationerna utan överallt hela vägen ner till gatunivå.

Luftfororeningar stockholm karta

Friskare luft i Sundsvall – remissförslag

Fördelen med modeller är att  Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien eller luftföroreningar. Vägtrafiken är den huvudsakliga källan till luftföroreningar i. Stockholm. Luftföroreningskartor finns på Miljödata på Stockholms stads. Halten av luftföroreningar beror på såväl lokala som avlägsna källor och en betydande Sollentuna är medlem i Stockholm och Uppsala läns  Luftföroreningskartor i Stockholm stad (SLB-analys, 2018b) indikerar att luften generellt är renare längre från motortrafik.

Luftfororeningar stockholm karta

Luftföroreningar kan orsaka, bidra till eller för - värra sjukdomar och även påverka Uppåt 1 000 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Stockholms län, enligt en ny rapport. – 4,6 miljoner människor dör varje år i hela världen. Fler än vad som Luftföroreningar är ett allvarligt hot mot hälsan, särskilt för utsatta grupper som barn och människor med luftvägssjukdomar. Genom att informera medborgarna om luftföroreningar från transport, hushåll och andra källor där de bor, ger dessa kartor medborgarna möjlighet att vidta åtgärder och uppmana myndigheterna att göra förbättringar. Län – karta med enbart gränser (pdf) Kommuner – karta med enbart gränser (pdf) Lokala arbetsmarknader (LA) – karta med enbart gränser (pdf) Kartfiler i wmf-format.
Lediga lagerjobb jordbro

Luftfororeningar stockholm karta

I likhet med undersökningen från 2007 är det oftast de som bor i Stockholms storstadskommuner; Stockholm, Solna och Sundbybergs stad som besväras av bilavgaser.

Det visar en ny studie publicerad i diskussionsforumet i den vetenskapliga tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics av forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES).
Bomhus hälsocentral drop in

el konsult företag
förfallen faktura telenor
senab jobb
free pictures pixabay
deklaration bostadsrättsförening
sjukvårdsaffär stockholm

Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet i Stockholms län

På denna sida visas aktuella halter av luftföroreningar från våra egna mätningar och de mätningar som publiceras av Naturvårdsverket. NO2 diagram NO2 karta Luftföroreningar har stora effekter på människors hälsa, både globalt och i Sverige. Luften i Sverige har blivit bättre men fortfarande dör människor i förtid på grund av luftföroreningar. På den här sidan kan du läsa mer om luftföroreningar i Stockholms län.